Inspiratiedag ACT voor coaches

Inspiratiedag ACT voor coaches

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) heeft zijn effectiviteit op psychotherapeutisch vlak al lang bewezen, maar daar moet het niet bij blijven. Om het met de woorden van Steven C. Hayes (grondlegger van ACT) te zeggen:

'ACT lijkt voorbestemd om het beroep coaching te transformeren. De science-based principes van ACT zijn gebaseerd op de psychologie van gewone mensen en gaan perfect samen met de structuur en het doel van coaching.'

Wat is ACT?

ACT bestaat uit twee componenten: 'Acceptance' en 'Commitment'

In het acceptance deel leert de coachee om op een andere manier om te gaan met vervelende, belemmerende gedachten, gevoelens of lichamelijke sensaties. In plaats van ertegen te vechten (wat zinloos blijkt) leert de coachee ruimte maken voor die vervelende gevoelens (acceptatie), belemmerende gedachten op een gezonde afstand te brengen (defusie), stilstaan bij wie hij werkelijk is (identiteit), en meer te leven in het hier en nu (aandacht trainen).

Het commitment deel legt de focus op verbinding maken met wat belangrijk is, wat ertoe doet! De coachee leert stilstaan bij zijn waarden en wordt gestimuleerd om hier weer actief in te investeren.

Het doel van ACT is dus niet zo zeer het reduceren of wegnemen van klachten, hindernissen of moeilijkheden, maar het ontwikkelen van persoonlijke veerkracht. Bij ACT wordt er veel gebruikt gemaakt van metaforen en oefeningen: zo ontwikkelt men op een ervaringsgerichte manier de verschillende ACT-vaardigheden.

Inhoud van deze inspiratiedag

Tijdens deze inspiratiedag krijg je het model op een eenvoudige en heldere manier uitgelegd. We gaan ook direct aan de slag, want ACT is een ervaringsgericht model. Er zal dus ook geoefend worden…

Voor wie?

Deze inspiratiedag is o.a. zinvol voor:

  • Loopbaancoaches: je leert vaardigheden om coachees te ondersteunen bij het uitvoeren van hun plannen. Herken je het: ‘ik weet wel wat ik wil, ik weet ook hoe… maar ik durf niet!'
  • Stress- en burn-out coaches: je leert vaardigheden om anders om te gaan met coachees die veel piekeren, die geen nee kunnen zeggen en daardoor overbelast geraken. Herken je het: ‘Kon ik mijn hoofd maar op stil zetten. Ik word gek van al dat piekeren’ of ‘ik wil wel nee zeggen maar ik ben zo bang dat ze me niet meer graag zullen hebben waardoor ik mezelf toch telkens ja hoor zeggen’,…
  • Faalangstcoaches: je leert vaardigheden om coachees te leren omgaan met negatieve gedachten. ‘ik stop maar met studeren omdat ik denk dat het toch hopeloos is…’

Opleiders

Ilse Wils is ontwikkelingsgericht coach, integratief psychotherapeut, ACT-therapeut, stress- en burnoutcoach, hartcoherentietrainer en werkt in haar eigen praktijk Wilse.

Michaël Bloemen is klinisch psycholoog, relatie- en gezinstherapeut, ACT-therapeut, hartcoherentietrainer en werkt in zijn eigen praktijk Espazo en in Psynetworks. Naast zijn werk als psycholoog werkt hij ook als trainer voor Priority Makers.

Ilse en Michaël leerden elkaar enkele jaren geleden kennen tijdens een opleiding en vonden elkaar in hun passie voor Acceptance and Commitment Therapy. Vanuit het waardevol ervaren (zowel privé als professioneel) van dit kader groeide de idee om dit ook voor coaches toegankelijk(er) te maken.

Waar?

Deze opleiding wordt online gegeven.

Wanneer?

8 oktober 2020 van 9u30 tot 16u30

Meer info?

Bezoek de website van Konnektit