Talentcoaching bij de blijmaker

Talentcoaching

Herken je één van onderstaande moeilijkheden bij je kind?

 • faalangst
 • weinig zelfvertrouwen
 • heel onzeker
 • voelt zich vaak ongelukkig
 • komt niet op voor zichzelf
 • perfectionistisch
 • zegt vaak: “Ik kan dat niet!” of "ik ben dom!"
 • wordt gepest op school
 • kan niet tegen fouten maken

Je ziet dat je kind niet gelukkig is en wil er graag iets aan doen, maar het lukt niet... Je zou graag willen helpen, maar weet niet hoe.

Lees hier verder hoe ik jou hierbij kan helpen!

Wat mag je voor je kind verwachten van de begeleiding?

 • onderliggende talenten leren ontdekken
 • het zelfvertrouwen krijgt een boost
 • een blijer en gelukkiger kind
 • meer opkomen voor zichzelf
 • leren omgaan met fouten
 • een groeimindset ontwikkelen
 • complimenten leert geven en ontvangen
 • anders leren omgaan met zijn boosheid/ verdriet/…

Ik zorg ervoor dat je als ouder:

 • de onderliggende talenten van jezelf en je kind beter leert ontdekken
 • anders complimenten geeft
 • met een talentenbril naar je kind kijkt
 • tips en tricks krijgt voor een positiever klimaat thuis
 • je kind kan ondersteunen bij verdriet, boosheid,…
 • een gemeenschappelijk taal ontwikkelt waardoor je thuis gemakkelijker kan praten over moeilijke dingen
 • meer bewust tijd maakt voor elkaar
 • achter het gedrag van je kind leert kijken

Na de begeleiding staat je kind meer in zijn kracht en heb je als ouder handvaten om anders om te gaan met de moeilijke momenten thuis.

Er zijn op dit moment 3 mogelijkheden voor begeleiding: klik verder: