Het verhaal achter de naam en het logo

Espazo bestaat sinds 2006, groeide doorheen de jaren en doet dat nog steeds. Vanuit die groei ontstond de naam en het bijhorende logo: espazo. Wat Galicisch is voor ruimte.

Het logo vormt de letter E van espazo. De E is driedimensionaal en staat voor perspectief: het anders en verder durven en willen kijken dan wat er nu is. Daarnaast zorgen de drie beentjes van de E voor twee ruimtes. Er zijn niet alleen letterlijk twee praktijken, er is nog een tweeluik: de ruimte voor therapie en coachen enerzijds en vorming anderzijds.

De twee gecreëerde ruimtes zijn ook niet afgesloten. Wat verwijst naar openheid: openheid voor mensen, meningen, verhalen … en ook openheid voor groei, ontwikkeling, verandering, voor datgene dat (nog) niet gezegd is…

De ruimte is oneindig

Zolang je maar je grens verlegt

~Stef Bos~